Ako vynútiť reštart iPhone XR

Potrebný čas: 2 minúty.

Nútený reštart môže vyriešiť veľa nezvyčajných problémov na vašom iPhone XR. Ak Wifi nefunguje, Bluetooth sa nepripája alebo sa vaše zariadenie prehrieva, problém môže vyriešiť rýchly reštart vášho iPhone.

Ak chcete reštartovať iPhone XR, musíte použiť tlačidlá hlasitosti a bočné tlačidlo (napájanie).

  1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zvýšenia hlasitosti

    Stlačte raz tlačidlo zvýšenia hlasitosti a okamžite ho uvoľnite.

  2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti

    Stlačte raz tlačidlo zníženia hlasitosti a okamžite ho uvoľnite.

  3. Stlačte a DRŽTE bočné tlačidlo (Napájanie)

    Stlačte a niekoľko sekúnd DRŽTE bočné tlačidlo (napájanie), kým sa na obrazovke nezobrazí logo Apple. Pamätajte, že keď uvidíte, NEPUSTITE bočné tlačidlo posunutím vypnete obrazovke.

to je všetko. Dúfame, že reštartovanie vyrieši problém, ktorý môžete mať na svojom iPhone XR.