Ako opraviť chybu aktualizácie systému Windows 10 verzie 1909 0x80080008

Je celkom bežné, že sa pri pokuse o inštaláciu aktualizácií systému Windows 10 zobrazí chyba 0x80080008, či už ide o najnovšiu aktualizáciu z novembra 2019 (verzia 1909), alebo o bežné aktualizácie, ktoré sa zavádzajú každý mesiac.

Najpravdepodobnejším dôvodom, prečo sa vám na počítači zobrazuje chyba 0x80080008, je zlyhanie súčastí aktualizácie systému Windows 10 vo vašom systéme. Rýchly reset všetkých súčastí aktualizácie vo väčšine prípadov problém vyrieši.

Opravte chybu 0x80080008 pomocou nástroja na riešenie problémov so službou Windows Update

Microsoft si je vedomý chyby 0x80080008 a mnohých ďalších podobných, ktoré súvisia so zlyhaniami inštalácie aktualizácie systému Windows. Na pomoc používateľom spoločnosť vytvorila softvér Update Troubleshooter, ktorého cieľom je opraviť všetky alebo všetky chyby aktualizácie na počítači so systémom Windows.

Stiahnite si Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Kliknite na tlačidlo Stiahnuť a uložte súbor „wu10.diagcab“ do počítača. Je to malý softvér s názvom „Windows Update Troubleshooter“, ktorý spoločnosť Microsoft vytvorila na riešenie bežných chýb služby Windows Update.

Dvakrát kliknite/spustite súbor „wu10.diagcab“, čím spustíte poradcu pri riešení problémov.

Spustite Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ na obrazovke „Nástroj na riešenie problémov s aktualizáciou Windows“ a nechajte program vyhľadať problémy vo vašom počítači.

Kliknite na Ďalej v nástroji Windows Update Troubleshooter

Ak prvé vyhľadávanie zlyhá, môžete byť požiadaní o poskytnutie prístupu správcu na nájdenie problémov. Kliknite na tlačidlo „Vyskúšať riešenie problémov ako správca“. Reštartuje nástroj na riešenie problémov, takže budete musieť znova stlačiť tlačidlo „Ďalej“.

Skúste problém vyriešiť ako správca

Program teraz vyhľadá problémy so zlyhaním inštalácie aktualizácie systému Windows na vašom počítači a automaticky použije opravy na vyriešenie problému.